Політика конфіденційності та cookies (загальна)
Date: 2021-01-26
Language: UA
Політика конфіденційності (загальна)

Власником бренду i3k Group, включаючи веб-сайт, що працює за адресою: https://i3k.group, є i3k Group Ltd. org. номер: 11927846.

Щоразу, коли зміст цього документа (далі «Політика») використовуються такі терміни, як: «ми», «наші» чи інші подібні терміни - вони означають власника Веб-сайту (далі «Веб-сайт»).

Політика носить інформативний характер - її мета - інформувати людей, які відвідують наш Веб-сайт, і людей, які користуються нашими послугами, про: принципи обробки персональних даних, права, пов'язані з оброблюваними персональними даними, політику файлів cookie.

Основним чинним правовим актом у сфері захисту персональних даних є Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про безкоштовне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальні правила захисту даних) - далі іменовані «GDPR». Ми хочемо, щоб подана інформація була максимально корисною. Тому для досягнення більшої прозорості, у подальшій частині Політики ми звернемося до вас безпосередньо (відповідно до мережного етикету). Якщо у вас є питання або побоювання щодо обробки ваших особистих даних, ви можете написати нам за адресою: info@i3k.group

I. ХТО АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ДАНИХ?
Обробка (включаючи збирання та зберігання) ваших особистих даних буде здійснюватися i3k Group Ltd. org. номер: 11927846, будучи Адміністратором ваших персональних даних (далі «Адміністратор»).
Повні контактні дані Адміністратора:
i3k Group Ltd. org. номер: 11927846, 63-66, Hatton Garden, 5 поверх, SU, EC1N 8LE, Лондон, Великобританія, електронна пошта: info@i3k.group

ІІ. ХТО Є ОФІЦЕРОМ З ЗАХИСТУ ДАНИХ АДМІНІСТРАТОРІВ?
Відповідальним за захист даних адміністратора є призначена i3k Group Ltd. org. номер: 11927846, 63-66 особа, електронна пошта: info@i3k.group
Ви можете зв'язатися з нашим уповноваженим із захисту даних за адресою електронної пошти info@i3k.group.

ІІІ. ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛІВ І НА ЯКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ОСНОВІ МИ ОБРОБУЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
У зв'язку з використанням Сайту Адміністратор збирає ваші особисті дані:
- за вашою попередньою згодою (стаття 6 (1) (а) GDPR) - у цьому відношенні ваші особисті дані будуть оброблятися з маркетинговою метою (за винятком обробки даних для прямого маркетингу на підставі статті 6 (1) (f) GDPR).
- для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття заходів на запит суб'єкта даних до укладення договору (стаття 6 (1) (b) GDPR)

- в рамках договорів для надання електронних послуг, зокрема: Обліковий запис клієнта (включаючи, зокрема, можливість використання таких функцій, як заповнення форм, здійснення платежів, управління обліковим записом, вирішення технічних проблем, інформаційний бюлетень, форма замовлення та в галузі договорів купівлі-продажу, коли необхідно виконати юридичне зобов'язання, покладене на адміністратора (стаття 6 (1) (c) GDPR), у тому числі: зобов'язання, що випливають із податкових та бухгалтерських правил,

- закону про надання електронних послуг, коли це необхідно з метою, що випливає із законних інтересів, переслідуваних адміністратором або третьою стороною (стаття 6(1)(f) GDPR).

IV. ЮРИДИЧНА РОЗУМНА ЦІКАВІСТЬ АДМІНІСТРАТОРА
Адміністратор опрацьовує ваші персональні дані відповідно до ст. 6 сек. 1 літера f GDPR, тобто для реалізації законних інтересів Адміністратора або третьої сторони, які включають: розгляд скарг щодо роботи Веб-сайту, якщо ви подаєте таку скаргу; здійснення прямого маркетингу продуктів або послуг Адміністратора, що полягає в моніторингу вашої діяльності з метою зіставлення відображуваної вам реклами відповідно до продуктів, які ви раніше переглядали; проведення прямого маркетингу продуктів чи послуг Адміністратора, включаючи персоналізовані маркетингові заходи, які здійснюються у формі профілювання; здійснення прямого маркетингу, зв'язавшись з вами, доступні канали зв'язку (проте, у разі спілкування за допомогою електронних засобів, таких як адреса електронної пошти або номер телефону - тільки за вашою згодою або запитом на надання послуги): обробка платіжних послуг, що використовуються для здійснення платежів на сайті; забезпечення безпечного надання послуг електронними засобами, у тому числі шляхом забезпечення дотримання правил Сайту, викладених у Регламенті Сайту, запобігання шахрайству та зловживанням, а також забезпечення безпеки руху; моніторинг вашої діяльності, щоб проводити аналіз, у тому числі, з погляду функціональності Веб-сайту, покращення та розвитку його роботи, впровадження зручностей / нових функціональних рішень, збору статистики; ведення судових/позасудових розглядів; з метою архівування та демонстрації дотримання Адміністратором зобов'язань, що випливають із правових норм.

V. ОТРИМАЧІ ДАНИХ
Одержувачами даних, тобто суб'єктами, яким будуть розкриті дані, є: суб'єкти, що обробляють особисті дані від нашого імені, тобто постачальники ІТ-рішень, суб'єкти, що підтримують нашу маркетингову діяльність, особи, які – з нашого дозволу чи обробника – можуть обробляти особисті дані ( співробітники / партнери), а також треті сторони, які надають платіжні, кур'єрські, юридичні та поштові послуги.

VI. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
1. Персональні дані, опрацьовані на підставі окремої згоди (стаття 6 (1) (а) GDPR), будуть оброблятися до моменту його відкликання;
2. Персональні дані, що обробляються у зв'язку з укладенням або виконанням контракту, будуть оброблятися протягом терміну дії контракту, укладеного з вами, і після його завершення до кінця строку давності для потенційних претензій за контрактом відповідно до закону про строки давності;
3. Персональні дані, що обробляються у зв'язку з виконанням зобов'язань відповідно до закону, наприклад, податки та бухгалтерський облік, надання електронних послуг, будуть оброблятися протягом періоду, зазначеного у законі, що накладає певні зобов'язання на Адміністратора, або до їх виконання.
4. Обробка ваших персональних даних на основі законних інтересів Адміністратора (наприклад, прямий маркетинг, профільування, аналітичні цілі) буде здійснюватися доти, доки ви не заперечите проти обробки даних для цих цілей (відповідно до пункту IV вище), якщо Адміністратор не доведе наявність дійсних, юридично обґрунтованих підстав для обробки, які мають пріоритет над вашими інтересами, правами та свободами, або підстави для встановлення, розслідування чи захисту претензій. Обробка персональних даних у маркетингових цілях здійснюватиметься протягом терміну дії контракту або доти, доки не буде висунуто заперечення проти такої обробки.

VII. НАЛЕЖНІ ПРАВА:
Ви маєте право: запитати у Адміністратора доступ до ваших особистих даних, виправити їх, видалити, обмежити обробку, а також право заперечувати проти обробки та право на передачу даних; відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час, не торкаючись законності обробки, яка була зроблена на підставі згоди до його відкликання. подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління захисту персональних даних.
Надання ваших особистих даних є добровільним, проте надання деяких даних необхідне для укладання та виконання контракту на надання електронних послуг (наприклад, створення облікового запису та використання його конкретних функцій) або продажу. Ненадання певних даних може спричинити відмову від укладання договору надання електронних послуг або неможливість його коректного виконання.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОМАТИЧНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛУВАННЯ
Ми також оброблятимемо ваші персональні дані в автоматичному режимі (у тому числі у формі профілювання). Обробка ваших особистих даних в автоматичному режимі не призведе до того, що Адміністратор прийматиме рішення, засновані виключно на автоматизованій обробці, включаючи профільування, що може мати для вас правові наслідки або суттєво вплинути на вашу ситуацію. Профіль ваших особистих даних буде зводитися до обробки ваших даних з їх використанням для оцінки певної інформації про вас.


IX. ПРАВО НА ВІДРАЗЕННЯ
1. Ви маєте право у будь-який час заперечувати - з причин, пов'язаних з вашою конкретною ситуацією - проти обробки ваших особистих даних на основі законного інтересу, який здійснюється адміністратором або третьою стороною, включаючи профіль, що виконується на підставі цього положення. Тоді нам більше не буде дозволено обробляти ці персональні дані, якщо ми не доведемо наявність дійсних законних підстав для обробки, які скасовують інтереси, права та свободи суб'єкта даних або підстав для встановлення, розслідування чи захисту претензій.
2. Крім того, якщо ваші особисті дані обробляються з метою прямого маркетингу, ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших особистих даних з метою такого маркетингу, включаючи профільування, в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким прямого маркетингу.

X. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE
Як і всі інші, ми також використовуємо файли cookie на нашому веб-сайті. Пам'ятайте, що файли cookie збирають інформацію про кожну людину, яка використовує Веб-сайт, незалежно від того, чи є його клієнтом (наприклад, якщо у вас є обліковий запис клієнта або ви здійснили платіж). Слід пам'ятати, що обсяг інформації, яка зберігається у файлах cookie, залежить від способу використання окремих функцій веб-сайту. Нижче ви знайдете докладні пояснення адміністратора щодо файлів cookie, що використовуються.

Що таке файли cookie та їх типи?
Cookie (cookie, http cookie) - невеликий файл, що містить ІТ-дані, що зберігається на кінцевому пристрої (наприклад, комп'ютері, телефоні, планшеті) користувача веб-сайту. Файли cookie в основному зберігають налаштування та іншу інформацію, що використовується на відвідуваних веб-сайтах, завдяки чому можна відображати веб-сайти, адаптовані до уподобань користувача, використовувати певні функції цих веб-сайтів або персоналізувати їх вміст. Залежно від тривалості роботи ми можемо виділити два типи cookie: * сеансові файли cookie - термін їх дії закінчується після закриття даного сеансу веб-браузера (період від відкриття браузера до його закриття); * постійні - вони не закінчуються після закриття сеансу браузера і залишаються на пристрої користувача протягом періоду, вказаного у скрипті.

На якій основі ми використовуємо файли cookie? Використання файлів cookie можливе за згодою Користувача на відвідування Сайту. Налаштування за промовчанням веб-браузерів (або аналогічного програмного забезпечення) дозволяють розміщувати файли cookie на кінцевому пристрої користувача. Звичайно, користувач може змінити налаштування за промовчанням, наприклад, заблокувавши певні файли cookie або видаливши їх (див. пункт 4). Однак слід пам'ятати, що у разі блокування або видалення файлів cookie використання веб-сайту може бути утрудненим або навіть неможливим. Основна мета використання файлів cookie – це оптимальне представлення пропозиції веб-сайту.

З якою метою ми використовуємо файли cookie?
Файли cookie дуже різноманітні за своєю природою. Деякі з них необхідні для функціонування Веб-сайту, інші – лише для використання певних функцій або використовуються в рекламних, статистичних та аналітичних цілях. Файли cookie, робота яких необхідна для використання Веб-сайту, включають, зокрема, файли cookie, які дозволяють вам підтримувати та зберігати стан сеансу користувача, авторизацію входу в систему, роботу онлайн-кошика при покупках у Магазині, моніторинг доступності послуг. Крім того, ми використовуємо файли cookie, які полегшують використання веб-сайту, але не є необхідними для його функціонування. Ці типи файлів cookie включають файли, які дозволяють: підтримувати сеанс входу користувача в систему, зберігати файли cookie, автоматичний вхід до системи, налаштовувати параметри відображення сторінок, відображати нещодавно переглянуті продукти, налаштовувати відображені продукти відповідно до уподобань користувача. Аналітична діяльність також здійснюється на основі файлів cookie, які надаються третіми сторонами, зокрема, на основі інструмента Google Analitycs. У той же час ми також робимо маркетингову діяльність на основі файлів cookie. У зв'язку з цим ми перш за все використовуємо функціональність Google Adwords. За допомогою Google Adwords ми просуваємо наш сайт на сторонніх сайтах та у результатах пошуку. Метою використання файлів cookie у нашій маркетинговій діяльності є надання користувачам більш персоналізованої реклами, що відображає їх індивідуальні уподобання.

Як видалити або обмежити використання файлів cookie?
Можна змінити налаштування веб-браузера, щоб блокувати або видалити файли cookie. Інформацію про видалення або заблокування файлів cookie можна знайти на вкладці «Довідка» веб-браузера, який ви використовуєте. Наприклад, ми вказуємо, що зміна налаштувань файлів cookie у популярних веб-браузерах можлива за допомогою таких шляхів доступу: Google Chrome: Налаштування / Додатково / Конфіденційність та безпека / Налаштування вмісту / Файли cookie / Mozilla Firefox: Параметри / Конфіденційність та безпека / Файли cook та дані сайтів.

Така інформація, як IP-адреса (Інтернет-протокол), ідентифікатор кінцевого пристрою, тип кінцевого пристрою, параметри кінцевого пристрою, параметри операційної системи, параметри браузера, взаємодія користувача з веб-сайтом, що відстежується, і дані зберігаються у файлах cookie і параметрах, що збираються кодами та пікселями JavaScript. активність, час на сторінці, параметри заголовка HTTP, параметри маркетингової кампанії. Вищезазначені дані збираються на підставі юридично обґрунтованого інтересу Адміністратора у виявленні шахрайства з рекламою (відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR) та будуть видалені не пізніше ніж через 3 місяці. Google reCAPTCHA v.3. На веб-сайті використовується Google reCAPTCHA v.3, пропонована Google Ireland Limited («Google»), компанією, зареєстрованою та чинною відповідно до законодавства Ірландії (реєстраційний номер: 368047), із зареєстрованим офісом за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія – для відстеження взаємодії з користувачем на веб-сайті. Щоб отримати додаткові відомості про умови використання та захист даних, відвідайте наступний веб-сайт https://policies.google.com/terms?hl=pl або https://policies.google.com/privacy?hl=pl
АДРЕСА
85 Great Portland Street, First Floor
London, England, W1W 7LT
ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

© 2017-2023 I3K GROUP LTD

All rights reserved. Partial or complete copying of site information is possible only with the written permission of the site administration.
Ми використовуємо cookies.
Продовжуючи користування інтернет-ресурсом Ви приймаєте умови Політики конфіденційності.
Ок